https://www.welzijnindezorg.nl/kan-ik-eigen-beloften-toevoegen/f19c1
   

  De coöperatie

  "Van elkaar, met elkaar en voor elkaar"

  Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.

  Eind 2018 is Coöperatieve Kwaliteit@ U.A. opgericht om het gedachtengoed verder uit te rollen in Nederland.

  Om op een juiste wijze gebruik te kunnen maken van de kwaliteitsmethodiek en de klantbeloften is het noodzakelijk om deelnemer te worden van de coöperatie.

  De keuze voor een coöperatievorm is bewust gemaakt uit oogpunt van continuiteit en gezamenlijkheid. De leden zijn immers het hoogste orgaan binnen de coöperatie en mede-eigenaar. Besluiten worden genomen door de leden.

   Medewerker

   "De klantbeloften geven mij en ons team houvast, daardoor werken we met veel plezier"

  "Meer Welzijn in de Zorg..."

  Missie

  De missie van de coöperatie is om meer welzijn in de zorg te creëren middels de methodiek Kwaliteit@. Het doel is dat de coöperatie deelnemers intensief begeleidt gedurende de voorbereidingen en de implementatie van het kwaliteitsconcept, afhankelijk van de gewenste ondersteuning vanuit de zorgaanbieder. De coöperatie dient als een kennisnetwerk waarbinnen de leden met elkaar kennis delen. Er wordt binnen de coöperatie samengewerkt op het gebied van trainingen, kennisdeling en audits. 

  Maatschapelijk initiatief

  Kwaliteit@ ziet zichzelf als een maatschappelijk initiatief gericht op het bereiken van meer welzijn in de zorg. De coöperatie heeft geen winstoogmerk, maar is opgericht om het concept en het gedachtegoed binnen kleinschalige wooninitiatieven en reguliere verpleeghuisorganisaties te verspreiden.

  "Géén winstoogmerk"

  Vaak gestelde vragen:

  Dat is zo niet bedoeld. 

  De klantbeloften zijn intensief met elkaar bedacht en fijngeslepen. Wij vinden het krachtig om deze met elkaar uniform te houden en toe te passen. Hierdoor kunnen we als eenheid naar buiten treden.

  De vertaling van de klantbeloften naar uw eigen locatie is uiteraard geheel aan u en daardoor uniek.