https://www.welzijnindezorg.nl/kwaliteitat/bouwstenen
   

  Bouwstenen Kwaliteit@

  De 10 klantbeloften krijgen hun waarde in de dagelijkse operatie door de 5 bouwstenen die hieraan ten grondslag liggen.

  Informeren

  Alle direct en indirect betrokkenen worden geïnformeerd over de 10 klantbeloften. Denk hierbij aan een brochure voor belangstellende bewoners, een training voor alle medewerkers en vrijwilligers en diverse hulpmiddelen om de klantbeloften in het woonzorghuis zichtbaar te maken.

  Conformeren

  De focus is gericht op het waarmaken van de 10 klantbeloften. Dat betekent dat medewerkers zich dagelijks inzetten om de klantbeloften waar te maken en elkaar hierbij ondersteunen.

  Signaleren

  Alle direct en indirect betrokkenen spelen een rol bij het signaleren van verbeterkansen. Daarbij is het voor een ieder mogelijk om middels een formulier verbeterkansen te benoemen voor een of meerdere klantbeloften.

  Waarderen

  Een aantal malen per jaar zal er een formele beoordeling plaatsvinden van de invulling van 10 klantbeloften. Dit zal enerzijds zijn met bewoners tijdens een (zorg) welzijnsgesprek, maar anderzijds ook door collegiale toetsing tussen de deelnemers en eenmaal per twee jaar een onafhankelijke toetsing.

  Organisatie

  "Plan, Do, Trust, Grow!"

  Leren en verbeteren

  De 10 klantbeloften zijn onderwerp van gesprek om dagelijks de kwaliteit te kunnen verbeteren. De verbeterkansen worden beoordeeld en geïmplementeerd. Tijdens verschillende overlegvormen zijn de klantbeloften een vast onderdeel op de agenda en binnen het netwerk van deelnemers zijn ervaringsbijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen.

  Organisatie

  "Klantbeloften helpen om onze visie elke dag opnieuw in de praktijk te brengen."