https://www.welzijnindezorg.nl/cooeperatie/bestuur
   

  Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.

  Maak nader kennis met de bestuursleden

  Monique Muselaers

  Functie: Voorzitter

  Monique Muselaers  is van oudsher verpleegkundige waarna zij na veel omzwervingen binnen alle facetten van de gezondheidszorg zich specifiek richtte op de ouderenzorg en dan met name de ouderen met dementie en geheugenproblemen.
   
  Sinds 7 jaar is zij, samen met haar zus, zorgondernemer van twee kleinschalige wooninitiatieven, te weten De Muzelaar in Alphen aan den Rijn en de Lindelaer in Maarn. Wat haar betreft ligt het uitgangspunt van het bieden van goede zorg bij een duidelijke visie en missie. 
   
  Het spreekt haar erg aan dat het binnen Kwaliteit@ juist gaat over “Welzijn in de zorg”. Medewerkers  streven daar ook naar maar zijn vaak zoekend naar hoe dit doel te verwezenlijken. Kwaliteit@ draagt daar, met de 10 klantbeloften, daadwerkelijk aan bij.

  Door actief deel te nemen in het bestuur van de coöperatie, waar zij veel energie bij op doet, hoopt Monique deze methodiek landelijk uit te breiden.
  Welzijn in de zorg verdient in Nederland echt de aandacht.

  Henk Grevelman

  Functie: Bestuurslid

  Henk Grevelman heeft economie gestudeerd en is van 1986 tot 2020 werkzaam geweest in de financiële sector in diverse rollen op het gebied van IT en strategie. Hij was o.a. actief als informatie-analist, projectleider, IT manager, IT directeur, programmadirecteur. In de periode 2010-2020 heeft hij zich binnen het Achmea-concern bezig gehouden met de onderwerpen IT (innovatie met data), strategie (pensioenen en inkomensverzekering), prettige oude dag (welzijn, wonen, zorg) en coöperatie (coöperatieve gedachtegoed concretiseren op het gebied van actuele maatschappelijke thema’s. 
   
  In 2019 besloot Henk zich meer te willen gaan richten op het welzijn van burgers in Nederland en hoe technologische innovatie en data hierbij kunnen helpen. In 2020 is Henk overgestapt naar de publieke sector en is hij daar werkzaam als directeur van een IT organisatie, die de gegevensuitwisseling tussen (semi-)publieke organisaties verzorgt. 
   
  In 2019 kwam Henk in aanraking met de Oude Pastorie en de kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@. Henk was snel enthousiast en overtuigd van deze manier van werken: bewoner, familie en medewerker centraal stellen en welzijn beschouwen als de beste zorg. Henk heeft in 2020 het Bestuur op diverse fronten ondersteund met o.a. het bepalen van de langere termijn strategie bepaling en het concretiseren van het coöperatieve karakter van Kwaliteit@.

  De wereld van zorg en welzijn is continu in beweging en de coöperatie Kwaliteit@ zal zich daar ook steeds aan moeten aanpassen. Henk vindt het mooi om daar met een aantal enthousiaste en coöperatieve collega’s en leden actief aan bij te dragen en is per 18 februari 2021 lid van het Bestuur geworden.