https://www.welzijnindezorg.nl/cooeperatie/lidmaatschap
   

  Lidmaatschap coöperatie

  Door lid te worden krijgt u toegang tot de kwaliteitsmethodiek, bundelen we onze krachten,
  zijn leden de eigenaar, delen we kennis en borgen we de continuïteit en verdere ontwikkeling.

  U conformeert zich 

  Als deelnemer aan de coöperatie conformeert u zich aan de volgende uitgangspunten: 

  • U heeft een woonzorghuis of verpleeghuis
  • U stelt het welzijn van de bewoners voorop
  • U heeft de basisveiligheid op orde (volgens de professionele standaarden)
  • U vertaalt de 10 klantbeloften naar uw eigen woonzorghuis/verpleeghuis
  • U biedt uw team de ruimte om te werken volgens de 10 klantbeloften
  • U neemt actief deel aan het lerend netwerk en bezoekt ervaringsbijeenkomsten
  • U laat zich om het jaar collegiaal toetsen en gaat zelf ook collegiaal toetsen
  • U laat zich om het jaar onafhankelijk toetsen (via Welzijn in de zorg)
  • U committeert zich voor minimaal drie jaar aan de Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.

  Organisatie

  "Kwaliteit van binnenuit,
  in plaats van buitenaf"

  Organisatie

  "Door welzijn voorop te zetten,
  zet ik mijn bewoner centraal!"

  Bewoner

  "Mijn welzijn staat hier echt voorop en ze maken waar wat ze mij beloven"

  Zoon

  "Als familie voelen we ons welkom en betrokken bij het leven van mijn moeder"

  Jaarlijks lidmaatschap

  Deelnemers aan Kwaliteit@ betalen een jaarlijkse bijdrage om de continuïteit van de kwaliteitsmethodiek en de ondersteuning door de organisatie te kunnen waarborgen. De bijdrage is € 100,= excl. BTW per zorgunit per jaar (jan-juni 2023), waarvoor de volgende ondersteuning wordt geboden:

  • Draaiboek voor de implementatie van de 10 klantbeloften in uw woonzorghuis
  • Diverse materialen o.a. sjabloon voor brochure, banners, borstzakkaartjes, etc.
  • Basispresentatie voor uw team
  • Workshop hand-out voor uw team
  • Vragenlijst voor het waarderen van de 10 klantbeloften door uw bewoners
  • Vragenlijst voor het waarderen van de 10 klantbeloften door uw medewerkers
  • Sjabloon Kwaliteitsplan conform het kwaliteitskader (indien van toepassing)
  • Helpdesk voor het stellen van vragen rondom het werken met de 10 klantbeloften
  • Ervaringsbijeenkomsten en lerend netwerk
  • Via webapplicatie toegang tot uw eigen bewonerstevredenheidsmeting
  • Collegiale toetsing eenmaal per twee jaar

  Additioneel

  Daarnaast kunt u de volgende begeleiding separaat inkopen,
  waarbij er gewerkt wordt met een vast uurtarief:

  • Vertalen van de 10 klantbeloften naar uw eigen woonzorghuis
  • Verzorgen van workshops voor uw team
  • Verzorgen van een presentatie voor uw cliëntenraad / familieraad

  Organisatie

  "Klantbeloften zijn telkens onderwerp van gesprek, tijdens kennismakings-, sollicitatie- en functioneringsgesprekken"

  Juridische grond tot lidmaatschap

  Om de continuïteit, de actualiteit en de onderlinge samenwerking rondom het Kwaliteit@-concept te kunnen blijven borgen, is er voor organisaties, locaties en gebruikers sprake van een verplicht lidmaatschap van de Coöperatieve Kwaliteit@U.A. Wegens de geleverde ontwikkelinspanningen van het concept in de afgelopen jaren is er tevens sprake van licentieverplichtingen wegens het intellectueel eigendom van het concept. Zonder overeengekomen ledenovereenkomst met de Coöperatie is het gebruik van het concept of delen daarvan door een locatie of organisatie niet toegestaan. Gebruik van de naam, het concept of delen daarvan zonder overeenkomst worden beschouwd als misbruik en leiden tot juridische vervolgstappen.