https://www.welzijnindezorg.nl/
   

  10 beloften aan de bewoners van uw woonzorghuis

  Deelnemers aan Kwaliteit@ staan garant voor het dagelijks invullen van deze klantbeloften.

  Welzijn en zorg of zorg en welzijn?

  Bij veel zorgorganisaties is het vertrekpunt de zorg voor haar bewoners. Men spreekt er vaak over “zorg en welzijn".

  De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ nemen juist het welzijn van hun bewoners als vertrekpunt en spreken over "Welzijn en zorg", waarbij eigen regie en autonomie centraal staan. 

  Alle disciplines dragen bij aan het welzijn van bewoners. De zorg speelt hierbij een belangrijk rol, maar ook de huishouding, dagbesteding en bijvoorbeeld de keuken dragen daaraan bij.

  Pas als alle disciplines het welzijn van de bewoner hoog in het vaandel hebben, kan er sprake zijn van kwaliteit in het dagelijkse leven van de bewoners. Deze worden zichtbaar gemaakt in de 10 klantbeloften.

  Organisatie

  "Het is zo eenvoudig,
  maar toch enorm krachtig!"

  10 klantbeloften als kwaliteitsmethodiek

  • Hier voel ik mij thuis
  • Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis
  • Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
  • Ik krijg passende zorg en ondersteuning
  • Ik eet en drink naar wens
  • Hier doe ik ertoe en mag ik mijzelf zijn
  • Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn
  • Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en ik vertrouw
  • De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
  • De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier

  Wat is Kwaliteit@?

  Kwaliteit@ is een krachtige kwaliteitsmethodiek en vormt het fundament onder uw woonzorghuis. Deze methodiek zorgt ervoor dat de kwaliteit binnen uw organisatie wordt verhoogd en geborgd.

  Kwaliteit@ biedt organisaties een kwaliteitsvisie en handvatten om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg succesvol te vertalen naar de dagelijkse praktijk middels 10 klantbeloften, 5 bouwstenen en bijbehorende werkmethodieken.

  De nu deelnemende organisaties laten zien dat werken met de methodiek op een positieve wijze bijdraagt aan het leefplezier van de bewoners en de werkvreugde van medewerkers in de zorg. 

  Meer weten?

     

  Klik op de afbeelding om te vergroten

  Wat levert Kwaliteit@ uw organisatie op?

  • Het welzijn van uw bewoners staat centraal
  • Men weet vooraf wat te verwachten
  • Bewoners en naasten ervaren dat er echt naar hen wordt geluisterd
  • U ontwikkelt en borgt kwaliteit van binnenuit in plaats van buitenaf
  • Stelt alle medewerkers in staat verantwoordelijkheid te nemen
  • U verantwoordt uw kwaliteit aantoonbaar aan de buitenwereld

  "Iedereen wil het, sommigen beloven het,
  maar hiermee maakt u het echt waar"