https://www.welzijnindezorg.nl/kwaliteitat/implementatie
   

  Implementatie van klantbeloften

  De basis moet voldoende op orde zijn voordat klantbeloften mogen worden toegepast.

  Om klantbeloften in uw organisatie te implementeren worden de volgende stappen gezet:

  Stap 1

  Kennismaking en intake

  Indien een locatie daadwerkelijk met Kwaliteit@ wil starten, zal er een kennismakingsgesprek en intake plaatsvinden en alle vragen worden beantwoord.

  Stap 2

  Inspiratiesessie met MT

  Een inspiratiesessie met u als bestuurder en eventueel uw Management Team zorgt ervoor dat er een goede gezamenlijke basis wordt gelegd alvorens te besluiten om Kwaliteit@ in te voeren. Het traject en de toepassing vereisen dat iedereen er achter staat.

  Stap 3

  Lidmaatschap

  Om de klantbeloften en Kwaliteit@ in uw organisatie toe te passen moet u lid zijn van de coöperatie. Deze zal u ondersteunen bij de voorbereidingen en de implementatie en u het met raad en daad ter zijde staan.

  Meer weten ?

  Stap 4

  De Basis Op Orde

  Alle deelnemers die met de klantbeloften willen gaan werken zijn verplicht om een ‘Basis op orde’ toets te doorlopen. Deze zelfevaluatie omvat ruim 250 meetpunten die simpelweg in voldoende mate op orde behoren te zijn vanuit de wetgeving.

  Na de zelfevaluatie volgt er een auditbezoek bij u op locatie en wordt er onder andere gesproken met bewoners, medewerkers en familie. De bevindingen en aanbevelingen worden in een rapportage verwoord. Indien de basis nog onvoldoende op orde is dan heeft het nog geen zin om klantbeloften te gaan implementeren.

  Naar aanleiding van de uitkomsten van de rapportage van de basis op orde toets geeft de coöperatie daar waar nodig of gewenst kwaliteitsadviezen.

  Stap 5

  Klantbeloften vertalen naar de locatie

  De klantbeloften zijn voor alle deelnemers gelijk en worden uniform toegepast. De wijze waarop deze echter worden vertaald naar de dagelijkse operatie is voor iedere locatie weer uniek en afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de locatie. De implementatie en vertaalslag van de klantbeloften kunnen worden begeleid door de coöperatie.

  Stap 6

  Trainen van de medewerkers

  Medewerkers worden geinformeerd, getraind en geïnspireerd in het omgaan met de klantbeloften. Hoe pas je deze toe in je eigen woonzorghuis, welke knelpunten kan je tegenkomen en hoe kan je deze eenvoudig oplossen. Wat is jouw verantwoordelijkheid daarbij en hoe helpen collega's elkaar.

  Stap 7

  Klantbeloften zichtbaar maken

  Het tastbaar en zichtbaar maken van de klantbeloften in huis is een prachtig moment. Banners, spiegels, brochures zijn waardevolle uitingen van uw beloften. U en uw medewerkers zijn nu hierop volledig aanspreekbaar door bewoners, families, gasten en door collega’s.

  Stap 8

  Collegiale toetsing

  Een keer in de twee jaar wordt uw locatie bezocht door een collegiale organisatie die komt toetsen of de klantbeloften worden toegepast en kunnen worden waargenomen op uw locatie. De jaarlijkse toetsing vind om en om plaats. Het ene jaar een collegiale toetsing en het andere jaar een onafhankelijke toetsing.

  Stap 9

  Onafhankelijke toetsing

  Een keer in de twee jaar vind er een toetsing plaats door onafhankelijke beoordelaars. Hierbij wordt getoetst of de basis nog in voldoende mate op orde is en of de klantbeloften worden toegepast en waargenomen op de locatie. Het ene jaar een onafhankelijke toetsing het andere jaar een collegiale toetsing.

  Stap 10

  Lerend netwerk

  Alle deelnemers vormen met elkaar een lerend netwerk. De ervaring en ondersteuning van en door elkaar maakt dat we elkaar kunnen motiveren en inspireren en van elkaars praktijk mogen leren.