https://www.welzijnindezorg.nl/kwaliteitat/kwaliteitat
   

  Kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@

  Een krachtige methode voor wooninitiatieven en verpleeghuizen die hun kwaliteit op een pragmatische wijze
  zichtbaar en aantoonbaar willen maken, waarbij het welzijn van de bewoner voorop staat.

  Hoe werkt het?

  Klantbeloften geven vooraf duidelijkheid wat er verwacht mag worden richting bewoners, families maar zeker ook naar de medewerkers.

  Door dagelijks inhoud en sturing te geven aan de klantbeloften ontstaat er kwaliteit in uw organisatie. Immers het daadwerkelijk waar maken van klantbeloften vereist kwaliteit, van binnenuit!

  Niet door zorgmedewerkers alleen maar door iedereen. Alle medewerkers dragen dagelijks bij aan het waarmaken van de beloften.

  Sterker nog, als uw medewerkers dingen doen die geen raakvlak hebben met de klantbeloften dan zou u dringend kunnen overwegen om daarmee te stoppen.

  Klantbeloften vormen een rode draad dwars door uw gehele organisatie heen.

  • Ze komen aan de orde tijdens belangstellende gesprekken met toekomstige bewoners en familie
  • Ze zijn onderwerp van gesprek tijdens sollicitatiegesprekken met kandidaten
  • Het zijn belangrijke elementen tijdens functioneringsgesprekken met medewerkers
  • Dagelijks spannen wij ons in om de beloften waar te maken

  Waarom dit toepassen?

  Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vertaald in de kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@. Door te werken met deze methodiek voldoet u aan de gestelde uitgangspunten in het Kwaliteitskader, inclusief het lerend netwerk.

  Het geeft duidelijkheid aan uw medewerkers wat de visie in uw organisatie is en wat uw bewoners en naasten belangrijk vinden.

  U zet uw bewoners en hun naasten centraal in uw organisatie waarbij het welzijn voorop staat.

  Kwaliteit@ is een methode die door zijn eenvoud, erg krachtig en effectief is toe te passen in uw organisatie.

  Achtergrond

  Kwaliteit@ is ontstaan uit een samenwerking van enkele eigenaren van kleinschalige woonzorghuizen die op zoek zijn gegaan naar een passende manier om effectief te werken aan kwaliteit.

  Zij hebben het kwaliteitskader als uitgangspunt genomen en werden hierbij ondersteund vanuit het landelijke programma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS.

  Kwaliteitskader

  Kwaliteit@ is een nadere uitwerking van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat uitgaat van een erkende kwaliteitsmethodiek. Certificering is niet langer meer een verplichting maar facultatief.

  Kwaliteit@ voldoet aan de gestelde eisen van LOC PFN en is daarmee een erkende kwaliteitsmethodiek.

  Branchevereniging SPOT

  SPOT komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorg-organisaties. Bij de vereniging zijn ruim 100 zorgaanbieders aangesloten.

  De branchevereniging SPOT heeft Kwaliteit@ aan haar Kwaliteitsreglement toegevoegd.

  Organisatie

  "De klantbeloften vormen een rode draad dwars door de gehele organisatie heen."