https://www.welzijnindezorg.nl/voor-onze-leden/ledenraad
   

  Ledenraad / Lerend Netwerk

  Er vindt twee maal per jaar een Ledenraad / Lerend Netwerk plaats: een in het voorjaar en een in het najaar.

  Geplande vergaderingen

  12 juni 2020 - verplaatst naar 21 augustus 2020

  21 augustus 2020 van 10.00 - 15.00 uur
  locatie: Kontakt der Kontinenten
  - Voorwoord van de voorzitter
  - Businessplan 2021-2023
  - Ervaringsverslag inspiratiesessie
  - Ledenactie: introductie Kwaliteit@ bij zorgkantoren
  - Belangstellendenbijeenkomst 17 september 2020
   

  30 oktober 2020 van 11.00 - 13.00 uur
  locatie nog nader te bepalen

   Leden

   "Het is leuk om de ledenraad steeds bij een ander lid plaats te laten vinden. Zo leren we elkaar beter kennen"

  Leden

  "Lerend Netwerk: tijdens de vergaderingen vindt kennisoverdracht plaats"

  Verslagen vorige vergaderingen

  Concept-verslag vergadering 8 november 2019
  Verslag vergadering 7 juni 2019