https://www.welzijnindezorg.nl/themabijeenkomst-wet-zorg-en-dwang/l111c3
   

  Themabijeenkomst Wet zorg en dwang

  12 oktober 2022

  Themabijeenkomst Wet zorg en dwang

  De bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden in Schijndel. Het was een nuttige bijeenkomst. Naast de presentatie van Peter Hoekstra waren er mooie praktijkvoorbeelden aan de hand waarvan er gediscussieerd kon worden, wat mooie inzichten opleverde.
  In de bibliotheek van het Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid, waaraan Peter en Anne-Marie hebben deelgenomen, staat wellicht nog meer bruikbare documentatie. De link naar deze bibliotheek is: https://lerend-netwerk.nl/bibliotheek-vrijheid-en-veiligheid/

  Themabijeenkomst voor leden Coöperatieve Kwaliteit@U.A.

  Het onderwerp 'hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang' is een lastig thema en in bijeenkomsten meermaals aan de orde gekomen. Een aantal leden heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie over dit onderwerp.

  De Coöperatie organiseert een themabijeenkomst 'Wzd' op woensdag 12 oktober a.s. van 09.30 - 12.30 uur in Schijndel.

  De bijeenkomst zal worden geleid door Anne-Marie Looman, Het Andere Wonen Schijndel, en Peter Hoekstra, De Samen Tafel.

  Beiden hebben deelgenomen aan het 'Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid'. In het Netwerk is een visiedocument opgesteld 'Leven in Vrijheid en veiligheid (met wzd)', zie bijlage. Het onderwerp zal aan de hand van dit document worden besproken. De exacte inhoud van het programma zal nog naar de leden worden gecommuniceerd. Natuurlijk is er ruimte om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

  Er zullen aan de bijeenkomst geen kosten verbonden zijn.

  Interesse in de bijeenkomst? Mail naar secretariaat@cooperatievekwaliteit.nl