https://www.welzijnindezorg.nl/overstap-naar-zorg-in-natura-voor-pgb-wooninitiatieven-vergemakkelijkt/l67c3
   

  Overstap naar zorg in natura voor pgb-wooninitiatieven vergemakkelijkt.

  12 juli 2021

  Overstap naar zorg in natura voor pgb-wooninitiatieven vergemakkelijkt.

  De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg (Blz) waardoor inwoners met een pgb in kleinschalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat leveren via een zorgkantoor. De individuele zorgafspraken van individuele inwoners van een wooninitiatief blijven dan de basis voor de zorgvraag in plaats van collectieve afspraken via een zorgkantoor. De zorgvraag van mensen wordt daarmee vooropgesteld in plaats van de financieringsvorm. Daarnaast wordt gewijzigd onder welke voorwaarden iemand vergoeding van zorg met verblijf in een instelling mee kan nemen naar de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Ook worden de terugwerkende kracht van indicatiestellingen door het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en de betaling van bijkomende zorgkosten verduidelijkt.

  Lees meer op www.rijksoverheid.nl