https://www.welzijnindezorg.nl/ledenraad-lerend-netwerk-cooeperatieve-kwaliteitatu-a/l36c3
   

  Ledenraad - Lerend netwerk Coöperatieve Kwaliteit@U.A

  21 augustus 2020

  Ledenraad - Lerend netwerk Coöperatieve Kwaliteit@U.A

  Op vrijdag 21 augustus 2020 heeft de Ledenraad plaatsgevonden in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. De vergadering vond plaats in de St Janzaal, normaliter een zaal voor 250 personen, nu konden we er Corona-proof goed met 27 personen vergaderen. Fijn was dat het merendeel van de 15 (kandidaat)-leden aanwezig kon zijn, zodat het een echte Ledenraad is geworden, vol informatie, kennisoverdracht en discussie.

  Voor leden was een schildje gemaakt 'Deelnemer Kwaliteit@' dat op de locatie kan worden opgehangen. Graag hadden wij dit schildje op locatie willen overhandigen, maar hierbij gooide Corona roet in het eten. De schildjes zijn nu tijdens de Ledenraad aan de locaties overhandigd.


  Van de bijeenkomst zal een verslag gemaakt worden. Zodra de concept-notulen gereed zijn, zullen wij deze naar de genodigden mailen.

  Agenda

  10:00   Welkom 

  10:10   Huishoudelijke en formele onderwerpen

    10:10  Goedkeuring notulen ledenraad 8 november 2019 

    10:20  Financiën: jaarverslag en décharge 

  10:30  Ontwikkelingen 2020

    10:30  Klantbeloften, Auditoren, Toetsingen, KMS 

    10:45  Portaal, MTO, CTO 

    11:00  Meetpunten en Servicedesk 

  11:10  Waar staan jullie, hoe gaan jullie voort? 

  11:40  Businessplan 2021-2023

    11:40  Meerjarenperspectief,  Versterking organisatie 

    11:50  Lerend Netwerk, Kennispartners, Lidmaatschap, Funding

  12:30   Lunch

  13:00  ingezonden bespreekpunten

  14:30  Rondvraag

  15:00  Afronding