https://www.welzijnindezorg.nl/ledenraad-lerend-netwerk-30-oktober-2020/l41c3
   

  Ledenraad/lerend netwerk 30 oktober 2020

  15 oktober 2020

  Ledenraad/lerend netwerk 30 oktober 2020

  Beste (kandidaat)-leden, 

  Op vrijdag 30 oktober a.s. vindt weer de Ledenraad/Lerend netwerk van de Coöperatieve Kwaliteit@ U.A. plaats.

  Naar aanleiding van het toenemende aantal corona besmettingen en de afgekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag door minister-president Rutte en minister de Jonge heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering niet in fysieke vorm door te zetten.
  Deze ernstige situatie vraagt om minimale verkeersbewegingen en contacten.

  Wij zullen daarom vrijdag 30 oktober van 10.00 - 11.30 uur de vergadering online vorm en inhoud geven middels TEAMS.

  Jullie ontvangen een week voorafgaande de agenda, eventuele stukken en de toegangscode voor de digitale vergadering in TEAMS.
  Mochten er nog thema's zijn die jullie graag besproken willen hebben dan verzoeken wij jullie deze voor 21 oktober bij ons aan te leveren.

  Wij gaan er vanuit jullie allen te zien. Mocht je verhinderd zijn dan ontvangen wij graag nog even een afmelding.

  Wij hopen jullie 30 oktober in goede gezondheid digitaal te mogen ontmoeten.

  Met hartelijke groeten,


  namens het bestuur van de Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.,
  Ellen Rosman
  Secretariaat
  035-8200110
  www.welzijnindezorg.nl