https://www.welzijnindezorg.nl/ledenraad-cooeperatie/l100c3
   

  Ledenraad Coöperatie

  3 juni 2022

  Ledenraad Coöperatie

  Op 3 juni 2022 heeft de voorjaarsvergadering plaatsgevonden van de Coöperatieve Kwaliteit@u.a. Hoe mooi was het, buiten vergaderen, in de prachtige tuin van Zorglandgoed Groot Spriel waar de rhodondendrons nog volop bloeiden.

  Het thema van deze vergadering was: 'Verder zaaien ...... en oogsten'.

  Vanuit het hele land kwamen de leden naar Groot Spriel voor de Ledenraad. De Ledenraad is belangrijk, hierin legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Maar zeker zo belangrijk is het netwerken, de presentatie van Monique en Arnold Hoeve en de rondleiding over het prachtige landgoed. Het weer zat mee, het was voor iedereen een fijne en inspirerende dag.

  Als dank voor de organisatie door Monique en Arnold, heeft het bestuur een aantal ballen gekocht (voetbal, tennisbal, zachte ballen, grote bal etc.). Goed te gebruiken voor de bewoners in de prachtige tuin en tijdens een eventueel te organiseren activiteitendag.