https://www.welzijnindezorg.nl/ledenraad-cooeperatie-9-juni-2023/l138c3
   

  Ledenraad Coöperatie 9 juni 2023

  9 juni 2023

  Ledenraad Coöperatie 9 juni 2023

  De Coöperatieve Kwaliteit@u.a. houdt twee maal per jaar een Ledenraad: één in het voorjaar en één in het najaar.
  Op 9 juni jl. heeft de voorjaarsbijeenkomst plaatsgevonden bij lid Het Vertrouwde Dorp te Houten.
  Het was een goede en inspirerende bijeenkomst waarin veel besproken is, veel genetwerkt is en het bestuur akkoord heeft gekregen om de plannen rondom de herijking Coöperatie door te zetten. 

  Agenda:

  10.00 uur         Ontvangst en welkom
  10.15 uur         Presentatie en rondleiding Het Vertrouwde Dorp
  11.15 uur         Strategische herijking Coöperatieve Kwaliteit@u.a.
  12.30 uur         Lunch
  13.30 uur         Mededelingen, goedkeuring verslag 11 november 2022 en financiën
  14.00 uur         Wijziging tarieven
  14.15 uur         Cirkel van Kwaliteit@ (onafhankelijke toetsing)
  14.45 uur         Rondvraag
  15.00 uur         Sluiting

  Foto-impressie: