https://www.welzijnindezorg.nl/kwaliteitskaders/_425____NL
   

  Klantbeloften waarmaken

  Door iedereen in de organisatie! Kwaliteit van binnenuit,
  in plaats van buitenaf!

  Kwaliteitskaders

  Kwaliteit@ is een nadere uitwerking van zowel het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg
  als het kwaliteitskader voor de gehandicaptezorg.

  Voor u als deelnemer zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar om Kwaliteit@ goed weg te zetten in uw organisatie.
  Een sjabloon voor het kwaliteitsplan is een van de hulpmiddelen.

  Elementen uit de kwaliteitskaders die vanuit een integraal perspectief geborgd zijn in Kwaliteit@:

  • Persoonsgerichte benadering
  • Passende zorg en ondersteuning
  • Deskundigheid van de medewerkers
  • Wooncomfort en maaltijden
  • Ruimte voor participatie door verwanten
  • Sturing op kwaliteit en veiligheid
  • Leren en verbeteren
  • Onafhankelijke toetsing

  Belangrijke elementen in het kwaliteitskader zijn de eigen regie van de bewoner, de dialoog met de bewoner,  het leren en verbeteren als organisatie en het nemen van verantwoordelijkheid. Al deze elementen zijn geborgd in de 10 klantbeloften.