https://www.welzijnindezorg.nl/kwaliteitskaders
   

  Klantbeloften waarmaken

  Door iedereen in de organisatie met als resulaat Kwaliteit van binnenuit.

  Kwaliteitskaders

  Kwaliteit@ is een nadere uitwerking van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het gaat uit van van een erkende kwaliteitsmethodiek en voldoet aan de opgestelde eisen van LOC PFN. Daarmee is Kwaliteit@ een erkende kwaliteitsmethodiek omdat certificering niet langer verplicht is maar facultatief.

  Belangrijke elementen in het kwaliteitskader zijn de eigen regie van de bewoner, de dialoog met de bewoner,  het leren en verbeteren als organisatie en het nemen van verantwoordelijkheid. Al deze elementen zijn geborgd in de 10 klantbeloften. 

  Voor u als deelnemer zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar om Kwaliteit@ goed weg te zetten in uw organisatie.
  Een sjabloon voor het kwaliteitsplan is een van de hulpmiddelen.