https://www.welzijnindezorg.nl/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-per-1-juli-2021-geactualiseerd/l66c3
   

  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg per 1 juli 2021 geactualiseerd

  9 juli 2021

  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg per 1 juli 2021 geactualiseerd

  Kwaliteitskader en indicatorensets 2021. De tekst van het kwaliteitskader is opgefrist en her en der opnieuw geordend, maar er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht; wel zijn de aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit de afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft in de afgelopen jaren.

  Lees meer op: www.waardigheidentrots.nl