https://www.welzijnindezorg.nl/kleinschalige-woonhuizen-pgb-en-vpt/l103c3
   

  Kleinschalige woonhuizen: PGB en VPT

  19 juli 2022

  Kleinschalige woonhuizen: PGB en VPT

  Beste leden van de Coöperatie, 

  Eind mei kwam het bericht naar buiten dat minister Conny Helder geen heil meer zag in PGB als financiering voor kleinschalige woonvormen. Afgelopen week kwam ze hierop terug https://bvkz.nl/nieuws/pgb-kleinschalig-wooninitiatief/

  Een aantal van de leden van de Coöperatie is inmiddels bezig met de aanvraag voor ZIN om VPT te kunnen leveren. Enerzijds om bewoners een keus te geven, anderzijds omdat in sommige situaties dit financieel ook aantrekkelijker kan zijn.

  Graag wil Linda de Haan, zorgondernemer De Oude Pastorie en lid van de Coöperatie, haar kennis aan andere leden overdragen over een eventueel proces naar ZIN. Eind augustus wordt een themabijeenkomst, in aanwezigheid van zorgkantoor ZilverenKruis gehouden. Zodra de datum bekend is, wordt deze met de leden gedeeld.

  Leden van de Coöperatie kunnen zich aanmelden voor de themabijeenkomst bij het secretariaat: secretariaat@cooperatievekwaliteit.nl.
  Naar dit adres kunnen ook eventuele vragen worden gestuurd.