https://www.welzijnindezorg.nl/inspiratiegroep-noord-bijeen/l73c3
   

  Inspiratiegroep Noord bijeen

  18 augustus 2021

  Inspiratiegroep Noord bijeen

  In de ledenvergadering hebben we samen besloten om in kleine groepen inspiratie op te gaan doen bij elkaar. Het fijne van werken in kleine groepen is dat je elkaar en elkaars locaties goed leert kennen. Inspiratie kan zich uiten in goede ideeën, in bezieling, in het geven en ontvangen van energie. We gaan elkaar inspireren zodat we de kwaliteit van zorg nog meer kunnen laten groeien. De 10 klantbeloften geven ons voldoende onderwerpen om met elkaar in gesprek te gaan. 

  Onze Coöperatie bestaat uit vakmensen, daarom laten we de invulling van de verschillende groepen aan de groep over. Vakmensen kunnen heel goed zelf de belangrijke onderwerpen bepalen en samen afspraken maken over de werkwijze binnen de groep. Wij hopen dat er vooral in de kleinschalige woonvoorzieningen zelf wordt afgesproken. Want het is zo leuk om ook bij elkaar te gaan kijken.  

  Gisteren heeft inspiratiegroep Noord, te weten Rommie Hoopman van Groen Gasthuis, Lidy Bergsma Palsma Zathe en Erica van der Meulen De Pastorie Westwoud (vlnr), het spits afgebeten en is voor de eerste keer bijeen geweest in Leeuwarden bij Palsma Zathe. Het was een inspirerende bijeenkomst. Naast dat het prettig is om elkaar te leren kennen, ervaringen en uitdagingen uit te wisselen, zijn er diverse actiepunten naar voren gekomen die bij het bestuur zijn neergelegd. Onder andere: de collegiale toetsing en de vragenlijst, checklist basis op orde, leden informeren over wijzigingen in wet en regelgeving en evaluatie van het tevredenheidsonderzoek.

  Hopelijk lukt het de andere inpiratiegroepen om ook een datum te plannen en bijeen te komen.