https://www.welzijnindezorg.nl/futura-zorg/l129c3
   

  Futura Zorg

  13 maart 2023

  Futura Zorg

  In 2015 is het akkoord van Parijs, een Internationaal verdrag, getekend om de opwarming van de aarde te bedwingen. De doelstelling is om de opwarming in 2050 maximaal op te laten lopen met +2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk met een verdergaande ambitie van +1,5°C. In de EU hebben we onszelf ten doel gesteld om in 2030 55% minder aan broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. We hebben ook nog een extra opgave om het Klimaat Akkoord te behalen.


  Amvest, eigenaar van onze Futurahuizen, heeft een klimaatvisie opgesteld dat in lijn ligt met het Nederlands Klimaatakkoord, d.w.z. CO2 neutraal in 2050 (t.o.v. 1990) en 55% afname in 2030 (t.o.v. 1990). Hiervoor is een CO2 routekaart ontwikkeld en is een vijftal verduurzamingsscenario’s opgesteld.

  Lees meer in de Flyer duurzaamheid Futura Zorg