https://www.welzijnindezorg.nl/bouwstenen
   

  Kwaliteit in de praktijk

  Iedereen is betrokken bij het waarmaken van de 10 klantbeloften en daarmee bij het welzijn van de bewoners.

  Bouwstenen

  De 10 klantbeloften krijgen hun waarde in de dagelijkse operatie door de 5 bouwstenen die hieraan ten grondslag liggen:

  Informeren – Alle direct en indirect betrokkenen worden geïnformeerd over de 10 klantbeloften. Denk hierbij aan brochure voor belangstellende bewoners, een training voor alle medewerkers en vrijwilligers en diverse hulpmiddelen om de klantbeloften in het woonzorghuis zichtbaar te maken.

  Conformeren – De focus is gericht op het waarmaken van de 10 klantbeloften. Dat betekent dat medewerkers zich dagelijks inzetten om de klantbeloften waar te maken en elkaar hierbij ondersteunen.

  Signaleren – Alle direct en indirect betrokkenen spelen een rol bij het signaleren van verbeterkansen. Daarbij is het voor een ieder mogelijk om middels een formulier verbeterkansen te benoemen voor een of meerdere klantbeloften.

  Leren en verbeteren – De 10 klantbeloften zijn onderwerp van gesprek om dagelijks de kwaliteit te kunnen verbeteren. De verbeterkansen worden beoordeeld en geïmplementeerd, tijdens teamoverleggen zijn de klantbeloften een vast onderdeel op de agenda en binnen het netwerk van deelnemers zijn ervaringsbijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen.

  Waarderen – Een aantal malen per jaar zal er een formele beoordeling plaatsvinden van de invulling van 10 klantbeloften. Dit zal enerzijds zijn met bewoners tijdens een (zorg) welzijnsgesprek, maar ook door collegiale toetsing tussen de deelnemers en eenmaal per twee jaar een onafhankelijke toetsing.